Balanz massasje Oslo om berøring

Balanz massasje Oslo-Berøring er et stille språk

Berøring er en nonverbal, ikke-språklig, uttrykks- og kommunikasjonsform. Berøring er dessuten en viktig del i førspråklig kommunikasjon oss mennesker imellom. Tenk bare på kommunikasjonen mellom foreldre og spedbarn. Så berøring, om enn uten en lyd, kan kanskje kalles menneskehetens felles morsmål? Det er et stille språk -og like fullt svært ekspressivt.

Davis (1999) har sagt at berøring er mye mer tilstrekkelig enn ord. Uansett, når ord er utilstrekkelige, har vi muligheten til å ta i bruk berøring for å kommunisere med hverandre. På samme måte som musikken når oss når ord er utilgjengelige eller vanskelig kan beskrive en situasjon- eller en følelse. Autton (1990) viser også til situasjoner der ord kan feile eller ikke være dekkende for alt det som trenger å sies, mens berøring kan synes å overvinne slike hindringer. 

Ikke bare kan berøring overskride barrierer for verbal kommunikasjon, men berøring som nonverbal kommunikasjon kan ifølge Autton (1990) dessuten være langt mer nøyaktig med hensyn til å reflektere sinnsstemninger og uttrykke sanne følelser. Han sier også at taus berøring ikke bare minner om moderlig omsorg, men er vårt grunnleggende språk for å vise ømhet og medfølelse (s. 73). Berøring er med andre ord menneskets lydløse hjertespråk.

Lene Dieserund Ertner

Berøring, 2014


top