Balanz massasje Oslo om fysisk aktivitet

Balanz massasje Oslo-Hverdagsaktiviter

Vi har hart det før: Vi bør ta trappen i stedet for heisen. Allikevel kom det som en overraskelse på meg da jeg på et måte i European Society 
of Cardiology i Munchen i 2008 ble gjort kjent med følgende enkle undersøkelse: På en arbeidsplass gikk cirka 70 relativt inaktive personer med på å delta i et eksperiment. De skulle bruke trappen i stedet for heisen i 12 uker. De forbedret kolesterolnivået, blodtrykket sank, midjemålet ble redusert og vekten gikk ned. Det er ingen tvil om at fysisk aktivitet, eller mangel på fysisk aktivitet, har en vesentlig innfytelse på vårt velvære i hverdagen. 

På jobben 

De første undersøkelsene av fysisk aktivitet og helse gjelder utelukkende den fysiske aktiviteten på jobben. Helt tilbake i 1950-årene viste Morris at bussjåførene i London hadde større risiko for hjertesykdom og tidlig død sammenlignet med busskonduktørene, som hele dagen beveget seg mellom de to etasjene på de røde dobbeltdekkerne (122). Morris antok at det var forskjellen i fysisk aktivitet på jobben som kunne forklare forskjellen i hjertesykdom og død mellom sjåførene og konduktørene. Det var imidlertid også opplagt at sjåførene hadde en mer stressende jobb enn konduktørene. Han undersøkte derfor også postbud og telefonoperatører; to yrkesgrupper som hadde samme psykiske stressnivå, men svært forskjellig fysisk aktivitetsnivå. Også i denne undersøkelsen fant han at den fysisk inaktive gruppen, telefonoperatørene, hadde en overdødlighet i forhold til de fysisk aktive postbudene. 

Siden Morris’ tidlige studier har tallrike undersøkelser vist at personer som er fysisk inaktive på jobben, har større risiko for å utvilde fedme og kroniske sykdommer enn personer som har en fysisk aktivjobb. 0g det er svært forskjellig hvor mye vi beveger oss i jobben. En sveitsisk forsker studerte 493 menn og kvinner i alderen 25 til 74 år. De brukte alle en skritteller i en uke, både på jobben og når de hadde fri. Det gjennomsnittlige antallet daglige skritt var høyere for de yngre enn for de eldre, og yngre kvinner gikk mindre enn yngre menn. Antall skritt var 11900 for de yngste mennene og 6700 for de eldste mennene, mens de yngste kvinnene gikk 9300 skritt og de eldre kvinnene 7300 skritt. Det var imidlertid enormt stor variasjon fra person til person. Især for mennene var det stor forskjell på hvor mange skritt de gikk, ut fra jobbkategori (123). 

Samlebdåndsarbeider ............................................... 960 skritt

Telefonvakt ...............................................................2400 skritt

Frisør ........................................................................3280 skritt

Maler .........................................................................7120 skritt

Hjelpearbeider .........................................................10560 skritt

Postbud ...................................................................13280 skritt

Servitør på restaurant ..............................................16150 skritt 

Det er i dag blitt vesentlig mindre fysisk aktivitet i arbeidslivet, og 
selv de jobbene som vi tradisjonelt oppfatter som fysisk krevende (for eksempel å sitte og betjene kassen, arbeide som murer og så videre), innebærer ikke fysisk aktivitet i noen sunn forstand. Mange fysisk krevende jobber omfatter ensidig, gjentatt bruk av mindre muskelgrupper, noe som bidrar til slitasjeskader og ikke til god helse. 

Det er behov for for organisere arbeidslivet slik at det motvirker fysisk inaktivitet som fører til dårlig kondisjon, og dermed til økt risiko for kronisk sykdom. For andre er det behov for at en gitt fysisk tilstand forbedres, slik at utfordringene i arbeidslivet kan innfris. Den alminnelige fysiske aktiviteten i arbeidslivet kan for eksempel økes ved å gi tilgang til et variert tilbud av mosjonsfasiliteter på jobben. Disse fasilitetene kan brukes i pauser i løpet av arbeidsdagen eller utenfor arbeidstiden. Å oppfordre til bruk av egen kropp som transportmiddel frem og tilbake mellom hjem og arbeidsplass kan gjøres ved å sørge for attraktive garderobeforhold og gode sykkelstativer. Arbeidsplassen kan stille til rådighet sykler i stedet for bil til møter ute i byen. 

Hva kan du selv giøre?

 

 Hvis du har en inaktiv jobb og ønsker å utnytte arbeidsdagen til å øke den daglige mengden fysisk aktivitet, får du her noen forslag du kan vurdere: 

·       Kunne du droppe heisen hell og alltid bruke trappen?

·        Kunne du innføre en lunsjrutine der du tar en tur ut til en kafe eller forretning for å kjøpe en sandwich, i stedet for å gå i kantinen?

·        Kunne du få noen kolleger med på ideen slik at du ikke går glipp av det sosiale samværet?

·        Kunne du/dere ta maten med og gå ut i en park og spise der?

·        Kunne noen av de samtalene/møtene som du har i løpet av dagen, foregår som en «walk and talk» i stedet for ved et bord? 

·        Kunne du skifte at den stasjonære telefonen med en trådløs telefon og ta noen av samtalene mens du går nedover korridoren, rund i bygningen eller rundt på kontoret? 

·        Kunne du ha en sykkel stående på arbeidsplassen slik at du kan sykle til møter ute i byen, i stedet for å ta bilen eller kjøre drosje? 


top