Balanz massasje Oslo om taktilt berøring

Balanz Massasje Oslo-Priser-Balanz- Taktilt Berøring

REAKSJONER VED BEHANDLING MED TAKTIL BERØRING «It helped me relax, and that decreased the pain and helped me to sleep and relieving some of the anxiety ... had it been available, I would have used it every night I think. » 

Informant, etter behandling med taktil berøring

 (Cronfalk, Strang, Ternstedt og Fredrichsen 2009, s. 1205) Forskning på effektene av taktil berøring som behandling er foreløpig begrenset, men stadig flere studier viser vei. Punktene nedenfor er hentet fra en oppsummering hos Henricson 0g Billhult (2010a, s. 25f) basert på en rekke ulike forskningsartikler. De deler funnene inn i henholdsvis fysiologiske (det som oppleves med kroppen) og psykologiske (følelsesmessige) reaksjoner som er fremkommet i løpet av eller også i etterkant av behandlingen. Lindgren (2012) peker på at det kan være mindre viktig å dele inn reaksjonene på denne måten, heller enn å se på disse systemene som systemer som er i konstant utveksling med hverandre. Det er et viktig poeng. For gjenkjennbarhetens skyld holder jeg meg likevel her til oversikten slik den fremgår hos Henricson og Billhult, med tillegg av noen punkter fra andre kilder. 

Fysiologiske reaksjoner 

·         Få lavere puls og blodtrykk

·         Få senket blodsukkernivå 

·         Oppleve at musklene slapper av, lindring av smerte og søvnproblemer 

·         Oppleve at blodsirkulasjonen oker, økt kroppsoppfatning og roligere åndedrett

·         Oppleve mindre plager 

·         Bedre tarmfunksjon 

·         Kjenne seg varmere på hender og tær (grunnet økt blodsirkulasjon) 

·         Smertelindring eller også påminnelse om smerte fra gamle skader 

 

Psykologiske reaksjoner

Rapporterte opplevelser fra studier: 

·         Følelsen av nærhet, lindring av lidelse 

·         Bekreftelse 

·         Få være utvalgt og spesiell

·         Kjenne seg sterk 

·         Lindring av angst og uro

·         At behandlingen kan vekke så vel gode som triste minner

 

I tillegg til Henricson og Billhults (2010a) oversikt vil jeg nevne:

 

·        Slippe tankene ( Andren, Strørholt og Lundgren 2005)

·        Et vendepunkt (Andren, Lundgren 2005; Kjellevold 2010)

·        Opplevelse av støtte, trygghet og nærvær ( Andren, Strørholt og Lundgren 2005; Chang,Wang og Chen 2002)

 

Det ser altså ut til at behandling med taktil berøring gir en opplevelse av å øke positive følelser, slik som velvære nytelse, avslapning og tillit, redusere negative følelser, som angst, smerte, stress, ensomhet og meningsløshet, og dessuten redusere opplevelsen av fysiologiske symptomer ( Lindgren 2012, s. 12)

Ertner,Lene Diserud

 

Berøring 2014


top