Bedriftsmassasje i Oslo Massasje i Oslo

Bedriftsmassasje Oslo | ØKER DE ANSATTES ARBEIDSEVENE

Gjennom 30 min utfører vi massasje på din arbeidsplass. Bedriftsmassasje øker arbeidsevnen, reduserer sykefraværet og vil gi flere fornøyde medarbeidere.

Behandlingen kan foregå:

 • I Balanz sine egne lokaler. f.eks. på faste tidspunkt hver uke.
 • Ute i din bedrift. Vi har sammenleggbare benker og kan reise ut til din bedrift for behandling.  

Dere sørger for et behandlingsrom/avlukke som er godt ventilert, minimum 10m2, uten innsyn og relativt lydisolert.

Forslag på behandlingsopplegg
Første gangs konsultasjon er en individuell undersøkelse, og varer ca. 45-60 min. Da undersøkes holdning, vi utfører leddtester, samt styrke og bevegelighetstester av muskler og ledd, det utføres leddtester. Denne konsultasjonen går først og fremst ut på å bli kjent med klientens individuelle behov. Fortløpende behandlinger, med varighet på 20-30 min. Oppfølging av første undersøkelse og forebyggende behandling. Råd og egenøvelser foreslås ved behov i løpet av behandlingen. Med dette behandlingsopplegget kan en si at dere ”abonnerer” på en Balanzterapeut.

Bedriftens fordeler
Blant personale/ledelse ser man ofte følgende positive effekter:

 • Mindre sykefravær.
 • Rehabiliterer/kurerer problemer raskere samt forebygger problemer.
 • Økt produktivitet.
 • Økt effektivitet.
 • Økt trivsel.
 • Bedre humør.
 • Kreativiteten øker.
 • Større lojalitet mot bedriften. Kjenner seg verdsatt av bedriften.
 • Økonomiske fordeler. Man kan trekke fra kostnadene ved forebyggende helsearbeid.
 • Alle får økt kroppsbevissthet - tenker helse /forebygging.
 • Bra reklame for bedriftens personalpolitikk.

Undersøkelse fra SINTEF
Kostnadene ved at en medarbeider er syk, er ca kr 2.900,- per dag. Dette viser tall fra SINTEF. I denne summen er også lønn og produksjonstap medregnet. Tallene viser at bedriftene kan tjene godt på å få ned sykefraværet gjennom forebyggende tiltak.


top